Regulament de practica

Regulamentul activităților de practică la Asociația Reiki Usui® (ARU) și Codul etic al practicanților Reiki

Prezentul document este o completare a Regulamentului interior de funcţionare şi a Statutului ASOCIAŢIEI REIKI USUI® şi are scopul de a reglementa anumite aspecte de funcţionare ale asociaţiei. Prezentul document se poate oricând completa, prin anunţarea şi acceptul membrilor asociaţiei, în concordanţă cu situaţiile şi necesităţile care pot apărea ulterior emiterii acestui document.

******

Detalii cu privire la programul de practică găsiți Program practicanti

******

Grupul ARU de Practică Reiki îşi desfăşoară activitatea în spații specaial amenajate și închiriate temporar sau definitiv de ARU pentru acest scop.

Obiectivele grupului

 • Oferirea de energizări Reiki pentru membrii ARU şi unor beneficiari care nu sunt practicanţi Reiki.

 • Transmiterea Reiki la distanţă în baza solicitărilor scrise ale beneficiarilor.

 • Organizarea practicii Reiki gradul I şi II pentru cursanţii absolvenţi, în vederea deprinderii corecte a exerciţiilor, dezvoltarea sensibilităţii în mâini şi a percepţiilor Reiki, autotratament şi practica Reiki cu alte persoane.

 • Crearea unui cadru organizat pentru schimb de experienţă după iniţieri prin practică şi verbal, prin întrebări şi răspunsuri, pentru practicanţii Reiki.

Înscrierile pentru practică şi solicitarea de energizări Reiki se pot realiza în scris la adresa de e-mail energizari.reiki@gmail.com.

Persoanele care nu au absolvit cursul Reiki pot beneficia de energizare Reiki DOAR în baza unei înscrieri prealabile (prin e-mail sau telefon) prin care li se confirmă ora şi ziua programării. Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile de pe www.reikiusui.ro referitoare la ce este şi ce nu este Reiki, ce este şi ce nu este ARU şi condiţiile în care puteţi beneficia de Reiki. Durata unei şedinţe Reiki este de 30-45 minute.

În cadrul Asociaţiei REIKI USUI® se practică metoda Reiki care completează procedura de îngrijire medicală şi nu este o alternativă sau nu înlocuieşte actul medical. Practicanţii Reiki nu oferă reţete, nu fac diagnosticare şi nu folosesc alte tehnici de tip new-age în timpul şedinţelor Reiki; oferă energia şi respectă tehnica Reiki învăţată în şcoala tradiţională.

Aspecte financiare

Veniturile obţinute din cotizaţii, donaţii sau sponsorizări sunt folosite pentru închirierea şi întreţinerea spaţiului ARU, cu scopul activităţii de practică Reiki. Nimeni nu primeşte salariu şi nu are alte beneficii materiale din ARU; maeştrii şi membrii ARU desfăşoară toate activităţile pe bază de voluntariat.

Beneficiază de 10 energizări Reiki gratuite/ an:

 • copiii până la 14 ani,

 • persoanele cu handicap,

 • persoanele cu boli grave, de exemplu cancer.

Beneficiază de 1 energizare gratuită alte categorii de persoane decât cele enunţate mai sus. Dacă se doreşte continuarea terapiei, se recomandă un set de 4-10 şedinţe Reiki în vederea atingerii unor rezultate şi realizarea evaluării eficienţei Reiki. Continuarea şedinţelor implică acceptul persoanei căreia i se aplică Reiki cu privire la completarea, pentru fiecare şedinţă, a unei fişe de evaluare Reiki începând cu a doua energizare. După o primă energizare gratuită, Asociaţia acceptă o donaţie, drept sprijin material pentru închirierea şi întreţinerea spaţiului ARU. Donaţia recomandată este de 20-50 lei/ şedinţă Reiki.

Programări pentru energizare pentru cei care nu sunt practicanţi Reiki

 • Înscrierile pentru practică şi solicitarea de energizări Reiki se pot realiza în scris, pe adresa de e-mail  energizari.reiki@gmail.com

 • În cadrul e-mailului sau convorbirii telefonice prin care se solicită energizarea Reiki vă rugăm să oferiţi următoarele informaţii: nume şi prenume, număr de telefon la care puteţi fi contactat, vârsta şi motivul/ problema pentru care solicitaţi energizarea.

 • În situaţiile în care se solicită programare pentru terapie Reiki în vederea soluţionării unor probleme la organele uro-genitale sau a unor probleme emoţionale legate de feminitate/ masculinitate, beneficiarul va fi automat transferat către un maestru Reiki de acelaşi sex. Astfel se evită interpretările greşite şi se creează un cadru de lucru confortabil pentru ambele părţi, bazat pe respect şi demnitate. Persoanele care, după câteva şedinţe de Reiki, vor dori să participe la cursuri Reiki, se pot adresa direct maestrului la care au efectuat şedinţele de energizare Reiki.

E-mail către ARU

 • Membrii ARU au la dispoziţie două adrese de e-mail ale Asociaţiei as.reiki.usui@gmail.com  şi energizari.reiki@gmail.com pe care pot trimite întrebări sau pot cere informaţii de la Asociaţie.

 • Este INTERZISĂ folosirea adreselor e-mail mai sus menţionate şi ale membrilor R.U. pentru reclame, scopuri comerciale şi corespondenţe de genul “trimite mai departe la ...” sau alte texte şi imagini care NU se referă concret la obiectul de activitate al Asociaţiei sau la Reiki. Astfel de e-mailuri vor fi transferate direct către Spam şi corespondenţa viitoare va fi ştearsă în mod automat.

Destinaţia şi regulile de folosinţă a spaţiului închiriat de ARU

 • Având în vedere că spaţiul este închiriat de ARU şi scopul întâlnirilor este schimbul de experienţă şi practică Reiki, la aceste activităţi ARU se va practica doar Reiki şi NU alte metode, nu alte cursuri şi nu alte practici. Pentru o evaluare corectă a practicii Reiki se vor folosi la locaţia Reiki doar exerciţiile Reiki. Maeştrii NU vor folosi tehnici care implică folosirea concentrării/ voinţei, nu vor induce mental diverse stări pacienţilor, nu vor aplica alte proceduri şi nu vor combina tehnicile energetice. Muzica folosită va fi muzică de relaxare (Reiki) sau muzică clasică, nu se va folosi muzică ce conţine mesaje subliminale sau cu meditaţii având texte înregistrate.

 • Practica şi terapia Reiki se va efectua sub coordonarea unui maestru din grup. Pentru efectuarea practicii Reiki maeştrii pot avea acces la un spaţiul închiriat de ARU, în funcţie de nevoile grupului lor.

 • În acest spaţiile puse la dispozitție de către sau prin ARU se vor folosi şi aplica doar școli Reiki autentice, recunscute de A.R.U. şi nu se vor promova alte servicii/ cursuri/ produse la întâlnirile de practică sau întâlnirile ARU.

 • Imediat după finalizarea activităţilor ARU (practică sau curs), maestrul care a coordonat/ organizat activitatea va efectua curăţenia şi aranjarea spaţiului. Fiecare participant se va asigura că lasă în bună stare (curate) obiectele folosite şi că aşează lucrurile în ordinea în care le-a găsit la venire.

Reguli de participare la întâlnirile de practică ARU

 • Efectuarea practicii Reiki de către cursanţi şi practicanţi Reiki este opţională. Fiecare membru/ cursant/ practicant participă la activităţi în funcţie de programul şi disponibilitatea sa.

 • Pentru cursanţii care au absolvit gradul I Reiki recomandăm participarea la minim 4 activităţi de practică înainte de a participa la cursul de gradul II Reiki. Practicanţii pot participa la oricare dintre activităţile de practică planificate.

 • Membrii ARU care doresc să efectueze voluntariat şi energizări unor persoane care nu sunt practicanţi Reiki, vor folosi legitimaţia eliberată de ARU. Legitimaţiile sunt nominale şi nu pot fi cedate către alte persoane. Legitimaţiile pot fi utilizate şi în alte locuri, decât întâlnirile de la asociaţie, cu menţiunea că niciun membru simpatizant NU are dreptul să vorbească în numele asociaţiei sau să reprezinte asociaţia în mass-media, la instituţii şi în faţa altor organizaţii/ asociaţii/ grupări, fără acordul scris al Preşedintelui. Aceste legitimaţii vor avea poză şi se emit anual. Legitimaţiile vor fi vizate prin ştampila şi semnatura Preşedintelui asociaţiei, în baza evidenţelor de la Trezorier cu încasarea cotizaţiilor de la membri.

Conduita în cadrul întâlnirilor de practică ARU

 • Toate activităţile ARU vor fi coordonate de către un maestru. Întrebările despre Reiki pot fi adresate oricărei persoane care are iniţiere în Reiki. Acestea pot fi dezbătute în grup şi, în final, se va cere şi părerea unui maestru Reiki prezent la întâlnire.

 • Membrii vor asculta punctul de vedere al celorlalţi, fără a-şi impune punctul de vedere personal asupra altora. Fiecare membru are dreptul să vorbească la întâlniri şi în acest sens fiecare va vorbi pe rând, îşi va expune punctul de vedere, fără să comenteze răuvoitor ceea ce a spus celălalt şi fără a intra în polemici personale.

 • Cei care oferă Reiki altor persoane nu vor emite păreri, diagnostic sau comentarii privind starea fizică şi de sănătate a acestora.

 • Scopul întâlnirilor este practica Reiki şi în acest sens vă rugăm să respectaţi colegii de grup şi dorinţa lor de intimitate sau relaxare, fără să-i agresaţi cu prezenţa/ vorbăria voastră.

 • La activităţile de practică se asigură o ambianţă plăcută, camera va fi plăcut încălzită, aerisită, curată. Maestrul coordonator va armoniza spaţiul înainte de fiecare activitate de practică.

 • Informaţiile pe care le primim de la solicitanţii Reiki cu privire la identitatea şi problemele lor vor fi tratate ca fiind strict confidenţiale şi este interzisă comentarea/ discutarea/ povestirea problemelor altora în afara activităţilor de practică, unde folosim aceste informaţii doar cu scopul terapiei.

 • Se asigură toate condiţiile de ordine şi de igienă referitoare la spaţiu şi la terapie.

 • Având în vedere că Reiki nu are dogme, se evită folosirea unei ţinute standard la activităţile de grup şi de practică, dar toţi participanţii, în semn de respect faţă de Reiki/ colegi/ beneficiari vor avea o ţinută adecvată şi de bun simţ.

Selecţie din Ghidul Practicantului

I. Evaluarea cererilor pentru Reiki şi pregătirea pentru Reiki

 • Evaluarea cererilor pentru Reiki cuprinde mai multe etape privind evaluarea oportunităţii aplicării tehnicii Reiki.

 • Fiecare persoană are motivele sale particulare de a solicita Reiki. Astfel persoana care efectuează programarea va cere aceste informaţii de la solicitantul Reiki.

 • Maestrul care coordonează practica va clarifica aşteptările solicitantului cu privire la terapia Reiki şi va menţiona propriile limite legale şi profesionale privind aplicarea tratamentelor Reiki. Printr-o comunicare corectă ne asigurăm că înţelegem cerinţele solicitantului şi modul în care acestea ar putea fi îndeplinite. Această etapă depinde de capacitatea de a comunica efectiv prin întrebari delicate şi ascultare activă, pentru a dezvolta o înţelegere completă a cerinţelor beneficiarului şi a modului în care acestea pot fi îndeplinite în cel mai potrivit mod.

 • Începând cu a doua şedinţă Reiki, maestrul va completa Fişa de observaţie şi de evaluare a terapiei Reikipentru solicitant.

 • Maeştrii care completează fişa de observaţie şi care coordonează practica, dar şi practicanţii Reiki, sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea informaţiilor cu privire la solicitantul/ beneficiarul Reiki. Respectăm intimitatea solicitantului şi demnitatea sa în timpul tratamentului şi ne asigurăm că beneficiază de tot confortul posibil.

 • Maestrul coordonator va explica solicitantului Reiki şi, dacă este cazul, însoţitorului acestuia, care este rolul fiecărei persoane prezente la şedinţa Reiki, ce este Reiki şi care este atitudinea recomandată pentru solicitant pe timpul şedinţelor. Maestrul va încuraja solicitantul să pună întrebări, să ceară sfatul şi să îşi exprime orice îngrijorare privind tratamentul Reiki.

 • Maestrul coordonator se va asigura că are consimţământul solicitantului sau al însoţitorului acestuia pentru efecturea şedinţei Reiki şi va explica efectele posibile ale terapiei.

II. Planificarea Reiki împreună cu clientul

Această etapă cuprinde planificarea Reiki împreună cu beneficiarul, oferind informaţii cu privire la planificarea de comun acord a viitoarelor şedinţe Reiki.

Explicăm opţiunile posibile de programare, care să fie potrivite condiţiilor solicitantului, nevoilor sale identificate şi personale, se fixează detaliile cu privire la locaţia, costul, durata unei şedinţe şi durata unei terapii Reiki.

Se discută posibilele efecte ale Reiki şi se verifică înţelegerea lor de către beneficiar, ajutându-l să ia
decizii în cunoştinţă de cauză.

III. Aplicarea terapiei Reiki

Include transmiterea Reiki către beneficiar într-o manieră sigură şi adecvată, consilierea beneficiarului Reiki asupra îngrijirii sale şi explicarea posibilelor reacţii pe care le-ar putea avea ca urmare a terapiei Reiki. În măsura în care beneficiarul doreşte, în timpul şedinţei Reiki, interacţionăm cu el, explicăm şi răspundem la întrebări.

Maestrul coordonator stabileşte cea mai bună variantă de terapie şi exerciţiile Reiki folosite în terapie.

Maestrul coordonator are capacitatea de a recunoaşte limitarea competenţei sale şi în acest caz îndrumă solicitantul Reiki către medic.

IV. Evaluarea eficienţei Reiki

Evaluarea eficienţei Reiki se realizează prin comunicarea cu beneficiarul Reiki şi prin completarea fişei de observaţie şi evaluare Reiki după fiecare şedinţă. Această evaluare are ca scop şi reevaluarea necesităţii/ compatibilităţii/ adecvării continuării terapiei Reiki de către persoana respectivă. În fişă se menţionează experienţa/ percepţiile şi rezultatele fiecărei şedinţe Reiki.

La finalul terapiei, persoana care a solicitat Reiki este invitată să menţioneze gradul în care Reiki i-a satisfăcut sau nu aşteptările, observaţiile sale şi eficienţa terapiei.

Pentru viitor încurajăm beneficiarul Reiki să îşi asume responsabilitatea pentru propria sa bunăstare fizică, mentală, emoţională şi spirituală.

Prezentul document se va aduce la cunoştinţa tuturor membrilor ARU, cu rugămintea ca cei care vor dori să participe la activităţile de practică Reiki organizate în locaţia ARU să semneze că au luat la cunoştinţă informaţiile, asumându-şi astfel responsabilitatea respectării lor. Rolul acestui document nu este acela de a crea limitări sau îngrădiri personale ori de a interveni în viaţa personală, deoarece reglementările de mai sus sunt valabile pentru activităţile desfăşurate în locaţia închiriată de ARU. Documentul are rolul de a ASIGURA buna desfăşurare a activităţilor şi cadrul organizatoric atunci când se foloseşte spaţiul închiriat de ARU în scopul susţinerii cursurilor de Reiki, a organizării practicii Reiki pentru grupul de practicanţi sau  beneficiari Reiki.

 

Informatii

REIKI a fost fondat ca metodă în anul 1922 de către Mikao Usui sensei, Japonia. Acesta a descoperit Reiki în intenția lui de a găsi calea spre fericire și liniște interioară (Anshin Ritsumei) și apoi a stabilit metoda Reiki pentru îmbunătățirea relației minte-inimă- corp.

Asociația Reiki Usui® a fost fondată în 2006 la Brașov cu motivația comună de a susține comunitatea, de a participa la îmbunătățirea calității vieții, de a crea o imagine reală despre tehnica Reiki în România și de a avea un cadru organizat pentru desfășurarea activităților practicanților Reiki.

Gokai (Principii)

Întocmai astăzi
Nu o să mă enervez,
Nu-mi fac griji,
Sunt recunoscător,
Lucrez cu sârguință,
Sunt amabil cu toți.

DATE

Asociaţia REIKI USUI ®
CUI 20606550, Nr. Înregistrare în Registrul Asociaţilor 90/ 13.12.2006, BCR Sucursala Braşov, RO44RNCB0053068754670001

 SAL PICTOGRAMA 2


We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.