Scopul Asociatiei

 Extras din STATUT CAPITOLUL II: SCOPUL ASOCIAȚIEI

Art. 6 - Scopul asociaţiei este de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor de toate vârstele, de a spori capacităţile fizice şi intelectuale ale  acestora, prin promovarea unei gândiri şi atitudini pozitive, optimiste, a unei griji faţă de sine, faţă de cei din jur, faţă de mediul înconjurător şi a echilibrării energetice permanente prin Reiki.

CAPITOLUL III: OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Art. 7 Asociaţia are ca obiective:

 • Promovarea Reiki ca metodă de îmbunătăţire a vieţii şi a calităţii timpului liber.

 • Organizarea de dezbateri pe teme specifice activităţii sale, de seminarii, colocvii, sesiuni de comunicări, pentru practicanţii de Reiki din Braşov şi România şi pentru cei interesaţi de această metodă, precum şi organizarea de stagii de pregătire şi perfecţionare pentru aceştia. Organizarea de tabere Reiki şi pe orice alte subiecte care sunt în conformitate cu obiectivele şi scopurile asociaţiei.

 • Participarea la congrese, conferinţe, simpozioane şi acţiuni organizate de asociaţii sau cluburi din ţară sau din străinătate precum şi la cele ale organismelor internaţionale.

 • Colaborarea cu alte asociaţii, organisme şi organizaţii similare naţionale şi internaţionale precum şi cu instituţii ale statului, guvernamentale şi neguvernamentale, în vederea recunoaşterii oficiale a metodei Reiki în România.

 • Sprijinirea membrilor ASOCIAŢIEI în vederea realizării scopului propus al asociaţiei, prin toate mijloacele, inclusiv prin facilitarea accesului la informaţii prin constituirea unei biblioteci şi videoteci la care să aibă acces atât membrii Asociaţiei cât şi alte persoane, pe baze contractuale, precum şi prin facilitarea schimbului de informaţii şi de experienţă între membrii asociaţiei.

 • Organizarea unei promovări adecvate prin toate mijloacele legale – literatură de specialitate, pliante, presă, radio, TV, internet – a scopului, obiectivelor şi a acţiunilor asociaţiei.

 • Întocmirea şi expedierea către membrii ASOCIAŢIEI a unui buletin informativ periodic precum şi a unui site propriu, menit să faciliteze comunicarea şi informarea cu privire la metoda Reiki tradiţională, şcoala Usui Shiki Ryoho, şi cu privire la alte metode conexe.

 • Afilierea, asocierea ori cooperarea cu alte organizaţii din ţară sau din străinătate cu activităţi compatibile cu cele ale Asociaţiei, în vederea realizării schimbului de experienţă şi pentru desfăşurarea unor programe comune.

 • Sprijinirea persoanelor fizice prin activităţile organizate în cadrul asociaţiei, precum şi prin acordarea de ajutor material în cazul unor situaţii deosebite.

 • Implicarea în realizarea unor programe naţionale, finanţate din fonduri nerambursabile, acordate României în cadrul acţiunilor de sprijinire a procesului de integrare în Uniunea Europeană în condiţiile reglementate de prezentul Statut şi de legile în vigoare.

 • Organizarea de activităţi economice directe, lucrative, cu caracter accesoriu, legate de scopul principal al asociaţiei, pentru asigurarea de venituri proprii în conformitate cu reglementările legale în domeniu.

 • Înfiinţarea de societăţi comerciale, în conformitate cu prevederile legale, astfel încât dividendele obţinute se vor folosi pentru realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei.

 • Asociaţia poate să îşi schimbe structura de organizare, în condiţiile legii, prin transformarea în Fundaţie,d acă acest lucru va facilita îmbunătăţirea activităţii şi atingerea scopului propus.

Asociația Reiki Usui® este o organizație non-profit și este, de asemenea, o comunitate Reiki. Ca și comunitate, scopul nostru este: 

 • Să creăm și să menținem un spațiu de respect.

 • Să trecem de la “eu” la “noi”, de la profit și interes personal la interesul grupului, să avem inima deschisă către ceilalți și către nevoile/interesele comunității.

 • Să creăm și să menținem un spațiu de siguranță pentru membri, voluntari, practicieni și beneficiari.

 • Să păstrăm etica Reiki și să aplicăm simplitatea, modestia, compasiunea și respectul.

 • Să prijinim simultan interesele membrilor individuali/întreprinderilor și a intereselor întregii comunități Reiki printr-o activitate non-profit.

 • Să nu uităm că singurul lucru care ne leagă este metoda Reiki, care este simplă, profundă și clară.

 

Informatii

REIKI a fost fondat ca metodă în anul 1922 de către Mikao Usui sensei, Japonia. Acesta a descoperit Reiki în intenția lui de a găsi calea spre fericire și liniște interioară (Anshin Ritsumei) și apoi a stabilit metoda Reiki pentru îmbunătățirea relației minte-inimă- corp.

Asociația Reiki Usui® a fost fondată în 2006 la Brașov cu motivația comună de a susține comunitatea, de a participa la îmbunătățirea calității vieții, de a crea o imagine reală despre tehnica Reiki în România și de a avea un cadru organizat pentru desfășurarea activităților practicanților Reiki.

Gokai (Principii)

Întocmai astăzi
Nu o să mă enervez,
Nu-mi fac griji,
Sunt recunoscător,
Lucrez cu sârguință,
Sunt amabil cu toți.

DATE

Asociaţia REIKI USUI ®
CUI 20606550, Nr. Înregistrare în Registrul Asociaţilor 90/ 13.12.2006, BCR Sucursala Braşov, RO44RNCB0053068754670001

 SAL PICTOGRAMA 2


We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.