Ghidul practicantului

Ghidul Practicantului

Înscrierile pentru practica Reiki şi solicitarea de energizări Reiki (inclusiv de către persoane care nu sunt practicanţi Reiki) se pot realiza în scris la e-mail energizari.reiki@gmail.com, după citirea cu atenţie a condiţiilor de solicitare a şedinţelor Reiki şi a Regulamentului de practică dând clic https://reikiusui.ro/beneficiati-de-reiki/regulament-practica-aru

Origine și scop

Această competenţă profesională a fost dezvoltată pentru Reiki de către ASOCIAŢIA REIKI USUI® din Braşov, România, după standardul Britanic (UK). Prezentul GHID AL PRACTICANTULUI îşi propune atât să creeze un cadru profesional adecvat terapiei prin Reiki, cât şi să devină un valoros îndrumar pentru practicanţii acestei tehnici.

Cuprins:

I. Evaluarea cererilor pentru Reiki

II. Pregătirea clientului pentru Reiki

III. Planificaţi Reiki împreună cu clientul

IV. Aplicarea tratamentului Reiki

V. Evaluarea eficienţei Reiki

I. Evaluarea cererilor pentru Reiki

Competenţa

Această competenţă profesională cuprinde evaluarea oportunităţii aplicării tehnicii Reiki tradiţional (şcoala Usui Shiki Ryoho) asupra clientului. Este necesară capacitatea de a ne referi la fiecare persoană ca la cineva cu propriile sale motive particulare de a solicita Reiki şi de a clarifica aşteptările sale privind tratamentul Reiki. De asemenea, este necesară clarificarea propriilor limite legale şi profesionale privind aplicarea tratamentelor Reiki. Această competenţă depinde de abilitatea de a comunica efectiv pentru a dezvolta o înţelegere a cerinţelor clientului şi de modul în care acestea ar putea fi îndeplinite.

Comunicarea include:

 • verbal

 • non-verbal

 • scris (completarea fişei de observaţie/ anamneză)

Nivel de competenţă

Cerinţele specifice includ:

 • Preferinţe şi convingeri personale ale clientului

 • Vârstă, sex şi stare fizică a clientului

 • Diferenţe de comunicare

 • Sprijin fizic şi accesibilitate

 • Suport emoţional şi psihologic

Cerinţele pentru servicii includ:

 • clienţi potenţiali sau actuali (din prezent)

 • cineva care acţionează în numele clientului (de exemplu părinţi sau alte persoane desemnate)

 • practicanţii altor terapii

Criterii de performanţă

Este necesar să:

 • Evaluaţi cererile de servicii din punct de vedere al adecvării;

 • Sugeraţi alte posibile servicii alternative atunci când este necesar;

 • Comunicaţi de o manieră şi la un nivel empatic potrivite fiecărui individ;

 • Stabiliţi cerinţele specifice ale clientului prin întrebări delicate;

 • Să vă asiguraţi că tarifele şi diferitele metode de plată sunt clar înţelese;

 • Explicaţi posibilele urmări şi durata serviciilor;

 • Stabiliţi momentul şi locaţia potrivite pentru proceduri (sarcina de lucru) şi stabiliţi de comun acord asupra celor care ar trebui alese;

 • Stabiliţi clar motivele pentru orice întârziere dintre cerere şi aplicarea procedurii;

 • Înregistraţi aranjamentele făcute pentru proceduri în mod complet şi exact.

Cunoaştere şi înţelegere

Este recomandabil să deţineţi:

 • O cunoaştere activă a standardelor profesionale şi a codurilor de conduită practică

 • O cunoaştere activă a legislaţiei în vigoare şi a modului cum aceasta vă influenţează munca

 • O cunoaştere corespunzătoare a modului de realizare a comunicării eficiente şi a relaţiilor profesionale

 • O cunoaştere efectivă a modului de a reflecta în propria practică şi de a identifica orice necesitate de dezvoltare

 • Respectarea procedurilor şi cerinţelor privind confidenţialitatea

 • Cunoaşterea procedurilor şi cerinţelor privind asigurarea consimţământului

 • Cunoaşterea procedurilor privind managementul şi evidenţa datelor

 • Cunoaşterea efectivă a modului cum Reiki poate contribui la starea de sănătate, echilibrarea şi bunăstarea clientului

 • Cunoaşterea efectivă a scopului şi metodelor Reiki

 • Cunoaşterea efectivă a importanţei de a înţelege cât mai exact necesităţile clientului

 • O cunoaştere efectivă a importanţei adecvării terapiei complementare, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clientului

 • O cunoaştere efectivă a planificării eficiente a Reiki, astfel încât să satisfacă nevoile clientului

 • O cunoaştere efectivă a importanţei de a adera la standardele naţionale atunci când practicăm Reiki

 • O cunoaştere efectivă a metodelor de evaluare şi revizuire a tratamentului Reiki

 • O cunoaştere efectivă a informaţiilor relevante de anatomie, psihologie şi patologie

II. Pregătirea clientului pentru Reiki

Competenţa

Această competenţă profesională include pregătirea procedurilor şi pregătirea clientului în vederea stabilirii nevoilor sale în ceea ce priveşte Reiki şi pentru a ne asigura că pot fi întreprinse cele mai adecvate acţiuni.

Este necesar să îndepliniţi cerinţele statutare / legale şi profesionale. Este necesar să fiţi capabil să vă adresaţi clientului şi /sau însoţitorului acestuia şi să menţineţi o ambianţă de respect mutual şi încredere. Această abilitate depinde de capacitatea dumneavoastră de a comunica efectiv prin intrebări delicate şi ascultare activă, pentru a dezvolta o înţelegere completă a cerinţelor clientului şi a modului în care acestea pot fi îndeplinite în cel mai potrivit mod.

Imaginea profesională include:

 • propria prezenţă

 • igiena personală

Zona de lucru potrivită include:

 • aerisire

 • lumină

 • căldură adecvată

 • nivel de zgomot adecvat

 • intimitate

 • spaţiu

 • ordine şi curaţenie

Maniera de abordare iniţială include:

 • înfăţişarea

 • limbajul

 • postura şi atitudinea

Scopul activităţii

Confirmarea rolurilor individuale include:

 • identitatea clientului

 • identitatea însoţitorului

 • rolul pe care ar dori clientul să îl aibă însoţitorul său şi informaţia pe care acesta o poate primi

 • identitatea şi rolul oricărui practicant prezent

Modul de comunicare include:

 • introducere, prezentări

 • acţiuni, gesturi, limbajul trupului

 • cuvinte scrise sau imagini

Cerinţele particulare includ:

 • credinţele şi preferinţele personale ale clientului

 • vârsta, sexul şi starea fizică ale clientului

 • diferenţele de comunicare

 • accesul şi suportul fizic

 • suportul emoţional şi psihologic

Explorarea include:

 • Istoricul sănătăţii clientului, funcţionarea sa fizică efectivă

 • Bunăstarea emoţională, mentală şi spirituală inclusiv condiţiile particulare şi tratamentele efectuate

 • Cum percepe clientul că Reiki se potriveşte scopurilor sale

Procedura de pregătire a tratamentului include:

 • întrebări verbale

 • observaţii

 • ascultare

Explicaţiile potrivite includ:

 • Starea curentă de sănătate, bunăstarea şi funcţionarea efectivă

 • credinţele şi preferinţele personale

 • vârstă şi nivel de înţelegere

 • antecedentele culturale şi sociale

 • conştientizarea şi înţelegerea condiţiei proprii şi a medicaţiei primite din partea medicului

Criterii de performanţă

Este necesar să:

 • Prezentaţi o imagine profesională şi să fiţi pregătiţi şi în formă pentru a duce la îndeplinire tratamentul

 • Asiguraţi-vă că orice echipament, material, sau mediul de lucru sunt pregătite să îndeplinească codurile de practică profesională, legală şi organizaţională cerute

 • Evaluaţi modalitatea iniţială de abordare şi maniera clientului de a-şi satisface nevoile proprii

 • Prezentaţi clientul şi orice însoţitor celor prezenţi şi explicaţi care este rolul fiecăruia

 • Comunicaţi efectiv şi într-o manieră care să menţină bunăvoinţa clientului, încrederea şi confidenţialitatea

 • Explicaţi natura, scopul şi durata tratamentului

 • Informaţi clientul despre însemnările pe care le veţi face şi dreptul lui de a le accesa

 • Încurajaţi clientul să pună întrebări, să ceară sfatul şi să îşi exprime orice îngrijorare privind tratamentul

 • Confirmaţi consimţământul clientului sau al însoţitorului de a efectua tratamentul

 • Asiguraţi-vă că interacţiunea cu însoţitorul este potrivită pentru client sau pentru dumneavoastră

 • Respectaţi intimitatea clientului şi demnitatea sa în timpul tratamentului şi asiguraţi-vă că beneficiază de tot confortul posibil

 • Desfăşuraţi tratamentul într-o maniera care să încurajeze participarea efectivă a clientului

 • Îndepliniţi cerinţele profesionale şi legale

 • Exploraţi şi stabiliţi nevoia clientului pentru Reiki

 • Cereţi sfatul şi sprijinul de la alte surse potrivite atunci când cerinţele şi complexitatea cazului clientului sunt mai presus de capacităţile dumneavoastră

 • Informaţi clientul când sunt necesare informaţii suplimentare şi cereţi consimţământul său de a le obţine

 • Explicaţi clientului urmările tratamentului clar şi într-o manieră, nivel şi ton potrivite clientului

 • Menţineţi înregistrările potrivite, în acord cu cerinţele profesionale şi legale.

III. Planificaţi Reiki împreună cu clientul

Competenţa

Această competenţă profesională cuprinde planificarea Reiki împreună cu clientul, oferirea de informaţii privind abordarea dumneavoastră Reiki în particular pentru a permite clientului să ia decizii în cunoştinţă de cauză asupra acţiunii ce urmează să fie stabilită de comun acord. Trebuie să fiţi capabil să relaţionaţi cu clientul şi/sau orice însoţitor al său şi să menţineţi o ambianţă de încredere şi confidenţialitate. Această compentenţă depinde de asemenea de capacitatea de a fi capabil să comunicaţi informaţii şi de a fi deschis oricăror întrebări.

Criterii de performanţă

Este recomandat să:

 • Explicaţi stilul Reiki şi opţiunile de tratament posibile, care sunt potrivite condiţiilor clientului, nevoilor sale identificate şi credinţelor şi preferinţelor lor personale

 • Discutaţi tratamentul, posibilele urmări şi verificaţi înţelegerea lor de către client, ajutându-l să ia decizii în cunoştinţă de cauză

 • Explicaţi orice restricţii privind tratamentul Reiki şi sfătuiţi clientul să aibă aşteptări realiste

 • Sfătuiţi clientul atunci când Reiki este nepotrivit şi încurajaţi-l să caute alte metode de îngrijire a sănătăţii mai potrivite

 • Cădeţi de acord asupra locaţiei, duratei, costurilor şi timpului Reiki şi faceţi aranjamentele necesare

 • Recomandaţi şi agreeaţi acţiunea care se potriveşte condiţiei şi nevoilor clientului

 • Explicaţi cum Reiki va fi evaluat şi revizuit

 • Determinaţi problemele legate de confidenţialitate sau restricţii legale împreună cu clientul şi confirmaţi agreerea lor

 • Menţineţi înregistrările potrivite, în concordanţă cu cerinţele profesionale şi legale

 • Obtineţi consimţământul clientului sau, dacă e necesar, prezenţa însoţitorului său pentru a începe

 • Asiguraţi-vă că interacţiunea cu orice însoţitor e potrivită cu nevoile clientului şi ale dumneavoastră

IV. Aplicarea tratamentului Reiki

Competenţa

Această competenţă profesională include transmiterea Reiki către client într-o manieră sigură şi adecvată, asigurând atât confortul clientului cât şi al terapeutului în acelaşi timp; consilierea clientului asupra îngrijirii sale ulterioare, pentru a sprijini starea sa de bine fizic, emoţional şi spiritual. Trebuie să fiţi capabili să vă adresaţi individului, să menţineţi o atmosferă de respect mutual şi încredere şi să interacţionaţi cu clientul într-o manieră profesională, fiind deschişi oricărui feedback. Această competenţă depinde, de asemenea, de capacitatea dumneavoastră de a comunica efectiv pentru a asigura buna înţelegere de către client a îngrijirii sale ulterioare şi orice posibile reacţii pe care le-ar putea experimenta ca urmare a tratamentului.

Intervenţii şi tratamente

Planificarea, efectuarea şi evaluarea intervenţiilor şi/sau a tratamentelor

Scopul activităţii

Imaginea profesională include:

 • propria imagine

 • igiena personală

Zona de lucru include:

 • ordine şi curăţenie

 • aerisire

 • iluminat

 • încălzire

 • nivelul şi natura zgomotelor

 • intimitate

 • spaţiu

Tratamentul Reiki include:

 • mâinile pe corp

 • mâinile în apropierea corpului

 • transmiteri la distanţă

Răspunsurile la Reiki includ:

 • planul fizic

 • planul mental/emoţional

 • intensificarea / reducerea simptomelor

 • cererea de oprire a Reiki

Recomandările de întreţinere după tratament includ:

 • repaos şi relaxare

 • rehidratare

 • posibile tehnici de auto-ajutor

 • posibile continuări/intensificări/reduceri ale simptomelor pe termen scurt

Criterii de performanţă

Este necesar să:

 • Vă prezentaţi într-o manieră profesională şi să fiţi pregătiţi să transmiteţi Reiki

 • Vă asiguraţi că orice echipament, materiale şi zonă de lucru îndeplinesc cerinţele de practică profesionale, legale şi organizaţionale.

 • Aşezaţi clientul astfel încât să beneficieze de tratament cât mai bine, să minimizaţi riscul unor răniri şi să-i oferiţi maximul de confort posibil.

 • Ajutaţi şi încurajaţi clientul să se relaxeze şi interacţionaţi dacă este nevoie

 • Transmiteţi Reiki în condiţii de siguranţă.

 • Ajustaţi tratamentul astfel încât să veniţi în întâmpinarea cerinţelor de schimbare ale clientului.

 • Dacă este potrivit, explicaţi clientului etapele tratamentului în timp ce îl efectuaţi.

 • Reacţionaţi efectiv pentru a trata răspunsurile la Reiki.

 • Verificaţi confortul şi starea de bine a clientului în timpul transmiterii Reiki şi oferiţi încurajări atunci cand este

 • Asiguraţi-i clientului posibilitatea de a da un feedback după tratament

 • Explicaţi clientului recomandările de după tratament pe care le are de intreprins.

 • Verificaţi dacă clientul a înţeles care sunt acţiunile de întreţinere recomandate.

 • Răspundeţi la întrebările şi îngrijorările clientului şi oferiţi sfaturile potrivite.

 • Încunoştiinţaţi clientul asupra dreptului său de a nu urma aceste sfaturi.

 • Asiguraţi-vă că clientul este apt să călătorească înainte de a părăsi incinta cabinetului.

 • Evaluaţi experienţa pe care aţi acumulat-o din lucrul cu acest client pentru eventuale informări practice ulterioare.

Cunoaştere şi înţelegere

Este recomandabil să deţineţi:

 • O cunoaştere activă a standardelor profesionale şi a codurilor de conduită practică

 • O cunoaştere activă a legislaţiei în vigoare şi a modului cum aceasta vă influenţează munca

 • O cunoaştere efectivă a politicilor relevante în domeniul legislaţiei muncii şi a practicilor organizaţionale

 • O cunoaştere amănunţită a modului de stabilire a unei comunicări efective şi a unei relaţii profesionale

 • O cunoaştere efectivă a modului de a reflecta în propria practică şi de a identifica orice necesitate de dezvoltare

 • O cunoaştere efectivă a procedurilor şi cerinţelor privind confidenţialitatea

 • O cunoaştere efectivă a procedurilor şi cerinţelor pentru a obţine consimţământul clientului

 • Cunoaşterea procedurilor de management şi gestionarea înregistrărilor

 • Cunoaşterea modului în care Reiki poate contribui la îmbunătăţirea stării de sănătate a clientului, la echilibrul şi bunăstarea sa

 • Cunoaşterea efectivă a scopului şi metodelor Reiki

 • Cunoaşterea efectivă a importanţei de a înţelege cât mai exact necesităţile clientului

 • O cunoaştere efectivă a importanţei adecvării terapiei complementare, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clientului

 • O cunoaştere efectivă a importanţei de a adera la standardele naţionale atunci când practicăm Reiki

 • O cunoaştere efectivă a metodelor de evaluare şi revizuire a Planificării şi Transmiterii Reiki

 • Cunoaşterea importanţei de a explica posibilităţile de tratament şi auto-tratament Reiki şi metode pentru a întâmpina nevoile clientului, ca şi potenţialele consecinţe ale neexplicării acestora.

 • Cunoaşterea rolului pe care clientul (şi ceilalţi) îl poate avea sau ar putea fi necesar să îl aibă pentru ca tratamentul Reiki sau autotratamentul să fie reuşit

 • Cunoaşterea modului în care poţi ajuta clientul să ia decizii în cunoştinţă de cauză

 • Cunoaşterea importanţei de a stabili de comun acord cu clientul locaţia, perioada aplicării tratamentului Reiki, factorii care pot interveni şi alte variante alternative

 • Cunoaşterea efectivă a importanţei determinării metodelor de evaluare încă din etapa de planificare şi care va fi rolul clientului în această evaluare

 • Importanţa faptului de a încuraja clientul să fie cât mai activ posibil şi contribuţia acestui fapt la dezvoltarea bunăstării personale a clientului în plan fizic, emoţional, mental şi spiritual

 • Cunoaşterea modului de urmărire şi evaluare a schimbărilor intervenite la client, capacitatea de a stabili care dintre acestea pot fi atribuite tratamentului Reiki, utilizarea acestor informaţii în practica ulterioară

 • O cunoaştere efectivă asupra modului de a evalua eficacitatea şi adecvarea terapiei complementare pentru clienţi şi cum să decidă când e momentul să întrerupă şi/sau să încheie tratamentul

 • Cunoaşerea metodelor şi procedurilor de a evalua informaţiile despre efectele Reiki şi folosirea acestora în practica viitoare

 • O cunoaştere efectivă a importanţei de a oferi îndrumări clare asupra modului de aplicare a autotratamentului

 • Cunoaşterea efectivă a posibilelor efecte asociate cu auto-tratamentul clientului şi extinderea responsabilităţii dumneavoastră

Anatomie, psihologie şi patologie

 • Cunoaşterea noţiunilor de bază despre structura osoasă şi funcţionarea/situarea principalelor organe ale corpului

 • O cunoaştere de bază a stării fizice, suficient de detaliată pentru a:

  • Identifica dacă Reiki:

   • este recomandat

   • trebuie utilizat cu prudenţă

  • Comunica eficient cu clientul şi/sau aparţinătorii

 • O cunoaştere efectivă a simptomelor alarmante (de exemplu simptome sau stări care necesită intervenţia imediată a medicului sau îmbolnăviri observabile).

V. Evaluarea eficienţei Reiki

Competenţa

Această competenţă profesională acoperă evaluarea eficienţei Reiki asupra persoanelor, cu reevaluarea necesităţii/ compatibilităţii/ adecvării/ continuării transmiterii Reiki către persoana respectivă. Trebuie să fii capabil să relaţionezi cu persoana şi/sau cu însoţitorii săi şi să menţii o ambianţă de respect reciproc şi confidenţialitate. Această competenţă profesională depinde de capacitatea de a comunica eficient pentru a te asigura că persoana are o înţelegere clară asupra efectelor Reiki şi a modificărilor ce ar putea fi necesare pentru întâmpinarea nevoilor lor.

Acestea includ:

 • schimbări ale bunăstării fizice, mentale, emoţionale şi spirituale a clientului

 • întreţinere şi stabilitate

 • terapii complementare

Evaluarea include:

 • Experienţa clientului cu energia Reiki

 • Gradul până la care transmiterea Reiki a satisfăcut aşteptările clientului

 • Care sunt cerinţele viitoare ale clientului

 • Alţi factori care ar fi putut influenţa eficienţa transmiterii Reiki

Criterii de performanţă

Este necesar să:

 • Discutaţi rezultatele tratamentului Reiki şi eficienţa acestuia la un nivel de înţelegere şi abordare potrivite clientului

 • Încurajati clientul să îşi evalueze propria activitate cu Reiki şi sugeraţi posibile direcţii de evoluţie viitoare

 • Stabiliţi de comun acord viitoarele cerinţe privind Reiki

 • Încurajaţi clientul să îşi asume responsabilitatea pentru propria lui bunăstare fizică, mentală, emoţională şi spirituală viitoare

 • Sfătuiţi clientul dacă Reiki este nepotrivit în anumite situaţii şi ajutaţi-l să descopere noi modalităţi de îngrijire a sănătăţii mai adecvate situaţiei respective

 • Solicitaţi consimţământul clientului înainte de a transmite terţilor informaţii confidenţiale, atunci când acest lucru este imperios necesar

 • Păstraţi înregistrări potrivite, în concordanţă cu cerinţele profesionale şi legale

 • Păstraţi informaţiile relevante în siguranţă, conform cu prevederile legale

 • Interacţionaţi cu însoţitorii clientului în moduri adecvate nevoilor clientului şi ale dumneavoastră.

Cunoaştere şi înţelegere

Evaluarea şi revizuirea eficacităţii tratamentului Reiki

Necesită cunoaşterea efectivă a metodelor de evaluare şi revizuire a Planificării şi Transmiterii Reiki

 • Cunoştinţe efective despre acele informaţii necesare astfel încât revizuirea să fie îndeplinită eficient

 • Cunoaşterea modului în care poate fi verificată eficienţa Reiki asupra clientului şi evaluarea măsurii în care nevoile sale au fost întâmpinate cu succes

 • Cunoaşterea importanţei evaluării efectelor pe termen lung ale Reiki

 • Cunoaşterea modului în care şi motivul pentru care este necesar să încurajăm clientul (şi aparţinătorii săi) să ia parte deplin şi activ în procesul de evaluare şi de a le oferi exemple

 • Cunoaşterea modului în care clientul (sau însoţitorul său) poate indica preocupări legate de procesul în sine, fără ca acestea să fie clare şi explicit exprimate

 • Cunoaşterea importanţei ascultării active în evaluarea Reiki împreună cu clientul

 • Cunoaşterea efectivă a paletei de proceduri prin care Reiki poate fi adaptat în scopul satisfacerii nevoilor clientului şi căile prin care acestea ar putea să se fi schimbat

 • Cunoaşterea motivului pentru care este necesar să ajutăm clienţii să aibă în vedere implicaţiile pe care le poate avea orice schimbare asupra programului terapeutic

 • Cunoaşterea efectivă a modului în care se înregistrează conţinutul şi efectele procesului de evaluare şi ce tip de informaţii trebuie reţinute

 • Cunoaşterea motivelor pentru care tratamentul Reiki ar trebui întrerupt

 • O cunoaştere efectivă a simptomelor alarmante (de exemplu simptome sau stări care necesită intervenţia imediată a medicului sau îmbolnăviri observabile).

 

Informatii

REIKI a fost fondat ca metodă în anul 1922 de către Mikao Usui sensei, Japonia. Acesta a descoperit Reiki în intenția lui de a găsi calea spre fericire și liniște interioară (Anshin Ritsumei) și apoi a stabilit metoda Reiki pentru îmbunătățirea relației minte-inimă- corp.

Asociația Reiki Usui® a fost fondată în 2006 la Brașov cu motivația comună de a susține comunitatea, de a participa la îmbunătățirea calității vieții, de a crea o imagine reală despre tehnica Reiki în România și de a avea un cadru organizat pentru desfășurarea activităților practicanților Reiki.

Gokai (Principii)

Întocmai astăzi
Nu o să mă enervez,
Nu-mi fac griji,
Sunt recunoscător,
Lucrez cu sârguință,
Sunt amabil cu toți.

DATE

Asociaţia REIKI USUI ®
CUI 20606550, Nr. Înregistrare în Registrul Asociaţilor 90/ 13.12.2006, BCR Sucursala Braşov, RO44RNCB0053068754670001

 SAL PICTOGRAMA 2


Update cookies preferences